Green eneri 1 Fremtidens energi i dag !

Kroeis.dk
Vær ikke så langt bagud at du tror du løber forrest!! 

 

Ny Batteriteknologi

 

Et er at generere elektrisk strøm uden vind og sol og med 100% grøn teknologi, noget helt andet er problemerne med at opbevare den genererede el.

Første del af ovenstående er længe løst så man har langt mere el til rådighed end der forbruges.

Anden del der vedrører opbevaring af el ser det noget anderledes ud.
Der arbejdes ihærdigt af mange forskere på at løse problemet, men de er tilsyneladende langt fra målet endnu.

Det er på tide, vi stopper med at fremstille batterier der er alt andet end miljøvenlige. Det gælder især batterier som bly-syre batterier og i særdeleshed lithium-ion batterier.

Hvad lithium-ion batterier angår "glemmer" de fleste, at op til 40% af batteriets indhold er cobolt der som oftest kommer fra Republikken Congo hvor det tilmed oftest er børnearbejde ar grave cobolt frem.

Både lithium og cobolt er materialer der er tilgængelige i begrænset mængde, hvorfor priserne konstant presses op.

Der er bedre og billigere måder at fremstille batterier på der tilmed er ægte miljøvenlige og uden giftige stoffer.

Batterisammenligning

Jeg kender topforsker der synes det ville være et godt forsknings-projekt, men det er en lang og besværlig proces at skulle søge midler ad den vej.

Det geniale ved batterierne er at de enkelte celler i princippet kan vare evigt. Skulle en celle fungere mindre godt kan den klikkes ud af det samlede batteri uden problemer, og det kan derpå adskilles ganske let, og inholdet der primært er papir hældes ud og nyt indlægges i cellen hvorpå den atter samles og klikkes på plads i batteriet igen.

Det ville være oplagt at arbejde med battericellerne og ved forskernes hjælp optimere de indgåede bestanddele i cellerne og dermed optimere Wh/kg så der er langt over de nuværende 350+ Wh/kg.

Tænk blot på hvilken grad af forsyningssikkerhed der ville være i at hver husstand og virksomhed havde en eller flere af disse enheder placeret lokalt og at ENERGINET.DK ville kunne hente den energi der var brug for andre steder, og at når der var overskud kunne der deponeres hvor der var plads. Tænk blot hvad der kunne spares af voldsomt dyre infrastruktur udviddelser, og hvor billig eldrift vi ville have.

Alt i alt ville det styrke fleksibiliteten i elnettet og understøtte den lokale produktion og sikre en bedre forsyningssikkerhed end den der kan opnås med den struktur vi nu får presset ned over hovedet..

 Som det ser ud idag har vi et centraliseret net:

1 net

 

 Som det burde være:

2 net

 

I praksis ville det se således ud:

Ult sys

For at få et system der er på forbrugerens betingelser i stedet for som det er nu hvor det er på monopolisternes og ENERGINET.DK  betingelser må vi få vores politikere til at forstå, at vi vil have miljørigtige produkter og vi vil have optimal forsyningssikkerhed, en ting de idag ikke kan give os da hackere let kan sætte hele vores energisektor ud af kraft i måneder.

Det er tid at stille krav til politikerne og få dem til at handle!