Green eneri 1 Fremtidens energi i dag !

Kroeis.dk
Vær ikke så langt bagud at du tror du løber forrest!! 

 

CANNABIS

Moderne brug af Cannabis Planten

 

Jeg håber du kan se forskellen på følgende 2 kemiske formler:

 Formel

Der er selvfølgelig også en meget klar forskel.

 Formel 1

Så lad nu være med i fremtiden at forveksle de 2 da forskellen er ganske klar!

Når jeg her taler om Cannabis drejer det sig naturligvis om Industriel hamp der har et meget lavt indhold af Tetrahydrocannabinol ( THC ) der er det euforiserende stof. Marijuanna der kann ryges har normalt et indhold på mellem
5 - 10% THC, hvor den industrielle gerne er under 0,3% THC.

Tidligere var planten brugt til utroligt mange forskellige produkter, men har været næsten glemt i mange årtier og forbudt på grund af inholdet af THC.

Heldigvis er man igen begyndt at interessere sig for planten og med rette da den har så helt fantastisk mange positive anvendelsmuligheder. Se blot på nedenfor viste kort:

Moderne hamp

 

Vi har for længst passeret proof-of-principle stadiet for fremstilling af supercapacitorer.

Hamp og Miljøfordele:

 • Hamp resulterer i et brændstof-til-fødeforhold  95,5% ved anvendelse til pyrolyse termokemiske processer, der omdanner organisk materiale til brændstof. 
 • Biomassen har varmeværdi på op til 8.000 BTU / lb., Med næsten ingen resterende svovl eller aske under forbrændingen. 
 • 1 tdr. land med hamp vil kunne producere lige så meget pulp til papir som 4,1 tdr. land med skov set over en 20 årig periode. 
 • Hamp papirfremstillings processen  kræver ingen dioxin-producerende klor blegemiddel  og bruger 75% til 85% mindre svovl-baseret syre. 
 • Hamp papiret er egnet til recirkulerings brug  hele 7 til 8 gange, sammenlignet med 3 gange for træmasse papir. 
 • Hamp producerer den stærkeste og mest holdbare naturlige soft-fiber på jorden. Indtil 1820-erne, blev op til 80% af alle tekstiler og stoffer til tøj, kanvas, sengetøj og tovværk lavet hovedsageligt af hamp. 
 • Hamp-stof er stærkere, mere holdbar, varmere og mere absorberende end bomuld. Bedst af alt så kan den dyrkes i Danmark, det kan bomuld ikke. 
 • En tdr. land  jord vil kunne producere 2 til 3 gange så meget fiber som bomuld. Omkring 500 kg. fibre pr tdr. land. 
 • Naturlig, økologisk hamp fiber ånder og kan genbruges, i modsætning til oliebaserede syntetiske fibre. 
 • En fuldt moden hamp plante kan indeholde halvdelen af sin tørre vægt i frø. 
 • Når hampefrø olie er blevet udvundet, så overgås den resterende frø kage kun af sojabønner for proteinindhold og er en glimrende kilde til ernæring for enten husdyr eller mennesker. 

 

 Landbrugsmæssige fordele ved Hamp:

Det kan godt undre at der i Danmark ikke er mere focus på dyrkning af hamp når man ser på mulighederne og sammenligner afkastet fra produktionen med andre produkter.
Selv om det ikke er 100% sammenligneligt så burde det være interessant at se nærmere på når man ved følgende:

 • England, Frankrig og Spanien har alle legaliseret  hampesortermed  lavt THC for en landbrugs-afgrøde (tilladelse kan også opnås i Danmark). England plantede 750 tdr. land med hamp som førsteårs afgrøde, og resultater fra England omkring resultatetrne viste at landmændene opnåede over 3000 $ pr. tdr. land for deres hamp afgrøde. 
 • Lav THC hamp er ikke egnet som en psykofarmaka. 
 • En canadisk rapport fra slutningen af 1800-tallet viste, at hamp fungerer meget godt i rotation med bønner og majs afgrøder. Det kunne være interessant at kende resultater fra dyrkningen i Danmark sammenlignet med andre moderne afgrøder, og de findes ganske givet et og andet sted i Landbrugsministeriet. 
 • Hampplanten vil nå en højde på op til 5 m. med en vækstperiode på bare 12-16 uger, ogg sende en vigtig pælerod 25-30 cm. ned i jorden. Denne pælerod vil trække næringsstoffer fra dybt i jorden og gøre den tilgængelige for efterfølgende afgrøder. Det omfattende rodsystem bidrager også til at mindske problemet med jordkomprimering. 
 • Hamp er meget god ved jorden og returnerer op til 60% af de næringsstoffer, den tager fra jorden, når den er tørret på marken. 
 • En rapport fra Kentucky viser, at hamp blev dyrket på det samme areal i 14 år i træk uden udpining af jorden eller nedsættelse af udbyttet. 
 • Hamp er meget økonomisk afgrøde til at dyrke, da den næsten ingen pesticider kræver tilført. 
 • Hamp er meget modstandsdygtig over for øget UV-stråling og burde ikke give ringere udbytte, i modsætning til sojabønner og majs. 

 

 Så hvornår mon landbruget kommer på banen med krav om at kunne dyrke mere af denne økonomisk givende afgrøde?

 

  Hamp fibre

 

Næste side