Green eneri 1 Fremtidens energi i dag !

Kroeis.dk
Vær ikke så langt bagud at du tror du løber forrest!! 

 

Fordele

 
Filosofien bag udviklingen af ​​TCI's teknologi er at gøre det muligt for landmændene at skabe værdi på deres gårde og dermed forbedre deres langsigtede bæredygtighed, og for at gøre det muligt for deres samfund til at generere nye virksomheder og nye arbejdspladser tæt på landmændene.
 
En landmænd skal kunne generere overskud på over kr. 6000 pr ha pr sæson, når de dyrker til fast afsærning, eventuelt gennem en til formålet oprettet andelsforening.
 
Vækstperioden er på bare 100 - 140 dage.
 
Hamp kræver meget lidt pasning og behandling.
 
Ved en fiberrig vækst vil indtjeningen kunne blive til kr. 18.000,- pr ha pr sæson.
 
Af andre fordele for landmanden kan nævnes:
 • Overskud er betydeligt større end for de fleste andre dyrkede afgrøder
 • Afgrøden kræver ingen kemiske pesticider og herbicider
 • Afgrøden forbedrer jorden med 4 tons rodstof pr ha med hver afgrøde
 • En afgrøde der vokser til fuld modenhed i løbet af 100-140 dage og som kan anvendes som enhver anden rotationsafgrøde
 • Der er mulighed for mere end een afgrøde på et helt år
 • Afgrøden er så let og nem at dyrke som den nemmeste anden kendte afgrøde
 • En afgrøde der kræver begrænset mængde vand
 • En afgrøde der kan vokse i mange forskellige typer jord
 • En afgrøde der også let kan dyrkes i Danmark
 • En afgrøde der producerer fibre, og frø der kan sælges lokalt eller globalt
 • En afgrøde der fjerner op til 20 tons CO2 pr ha i en enkelt vækstsæson

Fordele for samfundet:

Regionerne og lokalsamfund, hvor industrihamp dyrkes kan øge værdien med hamp produkter, skabe økonomisk aktivitet, job og karrieremuligheder. En væsentlig fordel vil være, at unge voksne vil være i stand til at bo i landdistrikterne og her have mulighed for at opfylde karriere uden at være tvunget til at flytte til de større byer.

 • Nye jobmuligheder
 • Ny industriel vækst
 • Miljøvenlige erstatninger for andre produkter
 • Miljøvenlig biomasse (1 ha giver 4 gange så meget som biomasse fra skov)
 • Miljøvenlig brændstof
 • Ny økonomisk aktivitet
 • Unge der bor i regionerne har mulighed for at finde nye og gode karrieremuligheder
 • Mindre pres på storbyinfrastruktur fordi folk bliver i regionerne 
 • Mindre økonomisk pres fordi ejerboliger bliver billiger grundet det lavere efterspørgselspres 
 • Der er rige muligheder for at differentiere sig da der kan fremstilles langt over 25000 forskellige produkter udviklet af denne fantastiske afgrøde

 

Produkter af HAMP:

I samarbejde med eksperter fra erhvervslivet, forsknings- og udviklingsorganisationer kunne man videreudvikle følgende produkter af hamp:

 • Fibre til kældeproduktion
 • Fibre for biologisk nedbrydelige ukrudtsundertrykkende måtter
 • Fibre der erstatter plastik indpakning, plastikflasker og plastposer
 • Spåner til forskellige anlægsformål
 • Fibre til fremstilling af byggemateerialer til erstatning for beton
 • Fibre til isolering
 • Fibre til blanding med andre materialer som uld og bomuld
 • Fibre til tæpper
 • Fibre til strøelse til dyr
 • Biomasse til brændstof (ethanol) etc 
 • Frø til fremtidig beplantning eller eksport til udplantning
 • Frø til kosmetik og/eller mad
 • Fibre til hospitalsbrug hvorved man reducerer spredning af infektioner
 • Fibre til kompositter til forsendelses-paller, byggekompositter, bildele, trailere etc
 • Fibre til erstatning for det langt dyrere grafit
 • Fibre til papir
 • Fibre til reb, presenninger, sejlgarn etc

Det var kun et lille udpluk af de mange muligheder der derfor vil gøre det muligt at forskellige regioner finder netop de løsninger der bedst egner sig der hvor de er.

Verden har brug for alle disse miljøvenlige og bæredygtige produkter.