Green eneri 1 Fremtidens energi i dag !

Kroeis.dk
Vær ikke så langt bagud at du tror du løber forrest!! 

 

Omkring forskning!

 

I Danmark har vi super dygtige forskere der yder et fantastisk stykke arbejde.

Man er dog nødt til at spørge sig selv om hvad er det lige de forsker i og hvorfor netop det.

Ved nærmere eftertanke viser det billede sig at de forskellige forskningsprojekter er drevet af ønsket om at efterkomme industriens behov mere end folkets behov. Det er selvfølgelig ikke sådan at de nævnte forhold behøver at være et modsætningsforhold.

Ser man på energisektoren så er det desværre sådan at mange midler komnmer fra industrien og understøtter hvad de gerne vil ha.
Industrien har et mål og det er at tjene penge, og er langt mindre optaget af hvad der tjener samfundet og folket bedst. Konsekvens heraf er, at de økonomisk understøtter hvad der tjener deres formål og ikke andet.

Hvor er så midlerne til forskning i hvad der er til direkte gavn for samfundet og den enkelte borger? De er der ikke eller i bedste fald sparsomme.

Får de sparsomme midler os til at løbe forrest - eller løber vi blot hovedløst efter de andre i gamle forspor!

Lagring af EL:

De avanserede tanker om lagring af EL drejer sig i høj grad om traditionelle løsninger som man ihærdigt forsøger at optimere. Kan man til eksempel udskifte Fe (Jern) i et LiFePO4 batteri med andet der vil forbedre lagringskapaciteten. Og ja det kan man og det forskes der ihærdigt i.
Der også andre mere eller mindre traditionelle lagringsteknologier der forbedres med dygtig dansk forskning.

Man fabler også om at anvende Elbiler som lagerkapacitet for overskydende el. Der ofres ganske betragtelige summer på at udbrede ideen og forsøget på at opsætte forsyningsstandere. Tænk engang efter hvem der står bag!
Projektet har ganske trange kår trods de massive investeringer da man politisk ikke helhjertet går ind i at muliggøre at flere overhovedet anskaffer Elbiler.
At det har trange kår skyldes også, at bilerne er for dyre, de kører ikke langt nok på den batterikapacitet de har, og prisen for den brugte el er alt for dyr, så prisen pr. kørte kilometer bliver stort set den samme som med benzin eller diesel. Forbrugeren har altså ingen fordel af at skifte til Elbil overhovedet og drivkraften er overladt til dem der vil være idialistiske - det har nogle råd til at være, men de fleste har ikke.

Nye alternativer i lagring:

Af og til er det en god ide at "tænke ud af boksen" og se om ikke man kunne gøre tingene på en lidt anderledes måde der ville være til gavn for den enkelte forbruger.

Ofte viser det sig, at hvis det er til gavn for forbrugeren så ender det også med at være til gavn for samfundet samt bliver en positiv ting for en ny industri.

 Hvad er så alternativerne til den nuværende situation?

Placer lagerkapacitet hos hver enkelt forbruger. Lageret er i realiteten transparent overfor den enkelte forbruger og kan styres fra centralt hold. Det giver mulighed for at hente eller placere energi på lageret når det er hensigtsmæssigt.
Forbrugeren kan til lageret tilkoble de energikilder han måtte lyste - sol, vind eller andet.
Forbrugeren kan trække på lageret af enten egenproduktion eller hvad der ellers er placeret på lageret.

Spørgsmålet vil så være hvad lageret så er for en type?       Findes der en anden type?

Når du har læst det næste kan du selv vurdere om der er alternativer:

Med udgangspunkt i ønsket om at fremstille bedre lagermedier falder tanken på "super capasitors" som en mulighed. Den type capacitorer findes allerede i dag, men der er ved at "tænke ud af boksen" andre måder at fremstille dem på der er bedre end de kommercielle. De er bedre fordi de kan bære mere energi og fremstilles af uhyre simple materialer.
Som et trin i udviklingen vil jeg tillade mig at nævne et lille bemærkelsesværdigt eksperiment:

Tag en portion blæretang og omdan det til kulstof efter en tørring i luften. Kulstoffet anvendes i en fremstillet printerblæk. "Print" en side af et stykke grafoil med blækket og placer et stykke Zink ovenpå. Størrelsen kan være
15mm x  40mm. Pres de to ting mod hinanden og du vil opleve noget fantastisk.
Du har pludselig en simpel "super capacitor". Der som sagt ingen separator eller elektrolyt mellem de to medier. Oplad i 5 sec. med 10V og du har pludselig en leverandør af 1,2V i over 2 minutter.
Tror du den ide kan forbedres og er blevet det ?  -  Ja selvfølgelig og helt uden brug af Zink eller andre metaller.

Jeg tror alle er bekendt med at vi har mere end rigelige mængder af sand på vor klode.
Sand er mere fantastisk end de fleste tror. Se blot denne lille video:

 

 Netop det forhold at sand indeholder silicium er det interessante.
Behandler man sandet på rette måde og sammenholder det med ideerne fra fremstillingen af de alternative "super capacitors" kan man opnå resultater der kan ta' vejret fra de fleste.
Der opstår en enhed der ikke alene er en "super capacitor", men også et batteri der igen og igen oplader super capasitor delen når der er tappet af lageret.
Hvorfor det sker må være en opgave for forskerne at gøre rede for og derpå være med til at gøre teknologien endnu bedre.

 

Anvender og udvikler vi disse nye muligheder kan det ikke alene levere energi på en super miljøvenlig måde, men den er også så billig at alle kan deltage.
Der er tilmed perspektiver i det, hvad angår arbejdspladser, industri og eksport.

Vi mangler kun at nogen kan se ideen, perspektiverne, træder til og giver muligheden det rette skub.

 Til forrige side