Green eneri 1 Fremtidens energi i dag !

Kroeis.dk
Vær ikke så langt bagud at du tror du løber forrest!! 

 

 OM HAMP

 

Om Hamp

Hvad er Hamp ?

Hamp 1   Hamp 2
Hamp 3   Hamp 4

Hamp er en plante, der kan dyrkes næsten overalt i verden. Selve hamp planten  indeholder to hovedtyper af fiber - medium / lange fibre udvundet fra "huden" eller barken af planten, mens korte fibre kan findes i træagtige  kerne af planten. Hamp planten producerer også en overflod af frø, der kan beholdes til fremtidige afgrøder eller konverteres til en række produkter fra hudlotion til kosttilskud.

Fra menneskehedens stenalder år, har ikke-medicinske industrielle hampe-fibre været et vigtigt grundlæggende råmateriale for menneskelig aktivitet. Sejlene, det tøj, belysnings olie, det papir, fødevarer og byggematerialer, der gjorde det muligt at udforske, handele, og bosætte sig på kloden var lavet af hamp.

det 20. århundrede, under pres fra olieselskaberne, kemiske virksomheder og andre magtfulde og velhavende virksomheder med særinteresser at beskytte gjorde motoren for verdens økonomi ændringer der fra en base af  kulhydrat materialer dyrket af landbruget , til carbonhydridmaterialer fra mineralsk olie og fossile brændstoffer. Den amerikanske regering, på foranledning af disse virksomheder, forbød dyrkning af industrihamp i USA i 1937. Dette var og er naturligvis en skandale, som man først nu er ved at udbedre, om end meget langsomt!

Ved at gennemgå indholdet af denne hjemmeside vil du forstå, hvordan blandt andet TCI i Australien med deres høst decorticator teknologi og tilknyttede systemer tager grundlæggende fat i bearbejdning af hampefibre fra at være svært, arbejdskrævende og dyrt til at være en yderst rentabel og omkostningseffektiv agroindustri.