Green eneri 1 Fremtidens energi i dag !

Kroeis.dk
Vær ikke så langt bagud at du tror du løber forrest!! 

 

Om os

 

Vi arbejder udelukkende med vedvarende energi der ikke involverer sol og vind, men er baseret på den naturligt forekommende energi i æteren.

Vi arbejder specielt med kredsløb der er ÅBNE, hvor alle andre kun kender til lukkede kredsløb. Det giver os en stor fordel da vi kan generere energi der langt overgår hvad der normalt tænkes muligt.

Sagt på en anden måde så kan Elektrisk Energi genbruges når der arbejdes med åbne kredsløb i modsætning til de lukkede kredsløb hvor den ekstra energi "kvæles".