Green eneri 1 Fremtidens energi i dag !

Kroeis.dk
Vær ikke så langt bagud at du tror du løber forrest!! 

 

Hvorfor tænke anderledes ?

 

Hvorfor er det vi er nødt til at tænke anderledes end vi gør i dag og ændre vores energi system? 

Vores centrale energi enheder (Kraftværkerne) virker da fint som de er nu—eller gør de. Nej det gør de selvfølgelig ikke. Det ville de gøre hvis energiforbruget var stabilt og produktionen ligeledes. Værst af alt er, at for at holde netværket kørende som det gør ny kræver det en udbygning af infrastrukturen, hvilket kræver massive investeringer. Investeringer vi sagtens kan være foruden hvis vi vil.

Grunden til at infrastrukturen kræver så massive investeringer er at vi producerer mere og mere af vindenergi og solenergi, men det er en helt igennem ustabil produktion, der på ingen måde falder sammen med forbrugsmønstret. 

Over og underskud

 

Dilemma

 

Her ses det tydeligt hvor vores store energi dilemma starter. Om dagen er der større efterspørgsel end værkerne kan producere, så energien må hentes et andet sted fra.

Om natten er der en overproduktion af energi som vi må se at komme af med, og vi kan gøre det ved at finde aftagere i andre lande, Nordmændene f.eks. Aftager energien til næsten ingen penge, eller ligefrem mod betaling for at de kan pumpe vand op i store højtliggende søer. Når der så er mangel på energi kan de åbne for hanerne og lade det løbe gennem turbiner der kan producere den energi vi har behov for og nu må købe tilbage i dyre domme.

Det vi burde gøre i stedet var at lagre al den overskydende energi i decentrale lagerenheder som f.eks. Batterier, for så at trække på lagrene når der er mangel på energi.

Den teknologi er allerede til stede, hvis blot vi vil tænke lidt anderledes og så bruge den teknologi. 

Sol og vind

 

I Danmark har vi satset helt vildt og blindt på henholdsvis vindenergi og solenergi.

De to energiformer kaldes grønne energiformer, og de giver os et ganske andet energiproduktions billede.

De producerer som vinden blæser og når der er sol, men ikke når der er vindstille eller det er nat og overskyet.

Denne ujævne energiproduktion giver en helt anden og langt sværere reguleringsmæssig situation

Netop fordi vi har både den voldsomt investeringsmæssigt dyre kraftværks produktion og den meget ustabile produktion fra vedvarende sol– og vindenergi, er det så meget mere vigtigt at løse problemerne på en anden måde end det gøres i dag. Det er her løsningen der er en tro kopi af hvordan internettet fungerer burde tages i anvendelse.

Kort sagt decentral produktion og decentral lagring og med en langt nemmere styring via det decentrale netværk.

 

CD2

 

 

Tilbage til forrigeside       Næste side